Bestuur BEL Combinatie

Bestuur BEL Combinatie

Het bestuur van de BEL Combinatie komt elke 4-8 weken bijeen en wisselt iedere 2 (behalve bij tussentijdse gemeenteverkiezingen) jaar van voorzitter en plaatsvervangend voorzitter aan de hand van de volgorde Blaricum, Eemnes, Laren. De voorzitter alsmede de plaatsvervangend voorzitter is een burgemeester van een van de gemeenten.

 

Algemeen

De 3 gemeenten hebben afspraken gemaakt over de aansturing van de organisatie.BEL-kantoor van buiten met logo ervoor

Femke Plat nieuwe directeur BEL Combinatie

BEL-model

 

BEL- bestuur

Het bestuur van de BEL Combinatie bestaat uit de burgemeesters en 1 wethouder van elke gemeente. Het bestuur vergadert in beslotenheid, maar publiceert wel openbare besluitenlijsten.

de leden van het Algemeen Bestuur vergaderen in de raadzaal van Eemnes

Samenstelling BEL-bestuur

Taken BEL-bestuur

Vergaderoverzicht BEL-bestuur

Besluitenlijsten, agenda en vergaderstukken

Wet open overheid (Woo)

Financiële stukken

De financiële stukken van de BEL Combinatie bestaan uit de Jaarrekening, de Kadernota en de Begroting. Het bestuur van de BEL Combinatie stelt deze financiële stukken vast.

Medewerker zit voor pc aan bureau
Jaarrekeningen
Programmabegroting en meerjarenraming