Vergaderschema bestuur van de BEL Combinatie 2022

Hieronder vind je het overzicht, inclusief de onderwerpen die op dit moment bekend zijn en in ieder geval op de agenda staan. Dit schema is opgesteld aan de hand van de op dat moment bekende informatie. Vanuit de BEL Combinatie worden onder meer de volgende HRM-onderwerpen geagendeerd (indien van toepassing): organisatiewijzigingen, functieprofielen/functieboek, wijziging handboek personeel, personele regelingen en personeelsbeleid.

Heb je vragen of wil je deelnemen aan de openbare onderwerpen? Neem dan contact op met Marjolein van der Marel (directiesecretaris/strategisch adviseur) via de mail m.vandermarel@belcombinatie.nl

30 maart 2023
13 april 2023
24 april 2023
26 juni 2023
13 juli 2023

  • jaarrekening 2022 na zienswijze door de raden
  • vaststellen begroting 2023 na zienswijze door de raden

18 september 2023

  • vaststellen zomernota 

16 november 2023
14 december 2023