Vergaderschema bestuur van de BEL Combinatie 2022

Hieronder vind je het overzicht, inclusief de aanlevertermijnen en de onderwerpen die op dit moment bekend zijn en in ieder geval op de agenda staan. Dit schema is opgesteld aan de hand van de op dat moment bekende informatie. Vanuit de BEL Combinatie worden onder meer de volgende HRM-onderwerpen geagendeerd (indien van toepassing): organisatiewijzigingen, functieprofielen/functieboek, wijziging handboek personeel, personele regelingen en personeelsbeleid.

Heb je vragen of wil je deelnemen aan de openbare onderwerpen? Neem dan contact op met Terence Verwer (directiesecretaris/strategisch adviseur) via telefoonnummer 14 035.

Donderdag 20 januari 2022
Deadline aanleveren via Corsa: woensdag 12 januari.
Uiterlijk in MT van 4 januari, waarvoor de deadline voor aanleveren via Corsa woensdag 29 december is.
Onderwerpen:

 • Tarieven DVO 2022;
 • DVO 2022;
 • Jaarplan rekenkamer BEL.

Donderdag 17 maart
Deadline aanleveren via Corsa: woensdag 9 maart.
Uiterlijk in MT van 1 maart, waarvoor de deadline voor aanleveren via Corsa woensdag 23 februari is.
Onderwerpen:

 • Kadernota 2023;
 • ENSIA 2021.

Donderdag 14 april
Deadline aanleveren via Corsa: woensdag 6 april.
Uiterlijk in MT van 29 maart, waarvoor de deadline voor aanleveren via Corsa woensdag 23 maart is.
Onderwerpen:

 • Concept Jaarrekening en jaarverslag 2021 (voor instemming en vóór zienswijzeprocedure).

Maandag 9 mei
Deadline aanleveren via Corsa: maandag 4 mei.
Uiterlijk in MT van 26 april, waarvoor de deadline voor aanleveren via Corsa woensdag 20 april is.
Onderwerpen:

 • Begroting 2023 (voor instemming en vóór zienswijzeprocedure).

Maandag 27 juni
Deadline aanleveren via Corsa: maandag 20 juni.
Uiterlijk in MT van 7 juni, waarvoor de deadline voor aanleveren via Corsa woensdag 1 juni is.
Onderwerpen:

 • Jaarrekening en -verslag 2021 na zienswijze.

Donderdag 14 juli
Deadline aanleveren via Corsa: woensdag 6 juli.
Uiterlijk in MT van 5 juli, waarvoor de deadline voor aanleveren via Corsa woensdag 29 juni is.
Onderwerpen:

 • Eerste Begrotingswijziging 2022;
 • Begroting 2023 na zienswijze.

Maandag 29 augustus
Onderwerpen:

 •  

Maandag 19 september
Deadline aanleveren via Corsa: maandag 12 september.
Uiterlijk in MT van 30 augustus, waarvoor de deadline voor aanleveren via Corsa woensdag 24 augustus is.
Onderwerpen:

 • Zomernota;
 • Administratieve begrotingswijziging.

Maandag 17 oktober
Deadline aanleveren via Corsa: maandag 10 oktober.
Uiterlijk in MT van 27 september, waarvoor de deadline voor aanleveren via Corsa woensdag 21 september is.
Onderwerpen:

Donderdag 17 november
Deadline aanleveren via Corsa: woensdag 9 november.
Uiterlijk in MT van 8 november, waarvoor de deadline voor aanleveren via Corsa woensdag 2 november is.
Onderwerpen:

Maandag 12 december
Deadline aanleveren via Corsa: maandag 5 december.
Uiterlijk in MT van 22 november, waarvoor de deadline voor aanleveren via Corsa woensdag 16 november is.
Onderwerpen:

 • Administratieve begrotingswijziging;
 • DVO 2023.