Vergaderschema BEL-bestuur

In het vergaderschema van het BEL-bestuur staan de data en de onderwerpen die dan worden besproken. De vergaderingen zijn in principe besloten, maar over sommige in de Wgr aangegeven onderwerpen wordt in de openbaarheid vergaderd. Die punten zijn hieronder aangegeven. Indien u het openbare deel van zo'n vergadering wilt bijwonen, stuurt u dan een mail aan directiesecretariaat@belcombinatie.nl, dan houden we rekening met uw aanwezigheid.

Donderdag 28 januari 2021

 • 2e begrotingswijziging BEL en invulling bezuinigingen 2021-2024

Donderdag 4 maart 2021

 • concept Jaarrekening en jaarverslag 2020 1e Begrotingswijziging 2021 (voor instemming vóór zienswijzeprocedure)
 • Kadernota 2022 (OPENBAAR)
 • 1e begrotingswijziging (OPENBAAR)

Donderdag 8 april 2021

 • begroting + zienswijze
 • zienswijze jaarrekening en –verslag
 • update van visie voor organisatie bespreken en input verzamelen

Donderdag 8 juli 2021

 • jaarrekening en –verslag 2020 (OPENBAAR)
 • begroting 2022 (OPENBAAR)

Donderdag 9 september 2021

 • zomernota
 • visie voor organisatie (BIJ ORGANISATIEAANPASSINGEN OPENBAAR)

Maandag 6 december 2021

 • DVO 2021