Vergaderschema BEL-bestuur

In het vergaderschema van het BEL-bestuur staan de data en de onderwerpen die dan worden besproken. De vergaderingen zijn besloten.

Donderdag 28 januari 2021

 • 2e begrotingswijziging BEL en invulling bezuinigingen 2021-2024

Donderdag 4 maart 2021

 • concept Jaarrekening en jaarverslag 2020 1e Begrotingswijziging 2021 (voor instemming vóór zienswijzeprocedure)
 • Kadernota 2022
 • 1e begrotingswijziging

Donderdag 8 april 2021

 • begroting + zienswijze
 • zienswijze jaarrekening en –verslag
 • update van visie voor organisatie bespreken en input verzamelen

Donderdag 8 juli 2021

 • jaarrekening en –verslag
 • begroting 2022
 • DVO 2021

Donderdag 9 september 2021

 • zomernota
 • visie voor organisatie

Maandag 6 december 2021

 • DVO 2021