Jaarrekeningen BEL Combinatie

In de Jaarrekening ziet u wat in het jaar vooraf is gerealiseerd en wat dat heeft gekost. In de financiële verantwoording leest u of we geld hebben overgehouden of dat er meer is besteed dan we hadden afgesproken in de begroting.