BEL-samenwerkingsmodel

De gezamenlijke ambtelijke werkorganisatie van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren heet de BEL Combinatie.

De BEL Combinatie wordt bestuurd door het BEL-bestuur. Het bestuur bestaat uit de burgemeesters van de BEL gemeenten en een wethouder van het college van elke gemeente. In totaal 6 leden.

Anders dan bij andere gemeenten is bij de BEL Combinatie, in plaats van de gemeentesecretaris, de Algemeen Directeur verantwoordelijk voor het functioneren van de ambtelijke werkorganisatie. De Algemeen Directeur is de secretaris van het BEL-bestuur en voert tevens gesprekken met de Ondernemingsraad (OR). De gemeentesecretarissen zijn de vaste adviseurs van het BEL-bestuur.

De Algemeen Directeur draagt zorg voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering van de BEL Combinatie. Dit in samenwerking met het managementteam.

De afspraken over de aansturing van de organisatie zijn vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling (GR) (pdf 1,875 MB) en het Directiestatuut (pdf 851 KB). Kunt u het document niet (goed) lezen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 035.

Visueel ziet het BEL-samenwerkingsmodel er als volgt uit:

BEL-samenwerkingsmodel