BEL-model

Aan het hoofd van de BEL Combinatie staat het Algemeen Bestuur (AB).

Het Dagelijks Bestuur (DB) bereidt alle vergaderingen van het AB voor. Ook draagt het DB zorg voor uitvoering van alle AB-besluiten. Verder stuurt en houdt het DB toezicht op alles wat de BEL Combinatie aangaat en door de directieraad wordt voorbereid en gerealiseerd. De directieraad is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de organisatie.

Het AB wordt gevormd door alle leden van de colleges van burgemeester en wethouders (B&W) van de 3 gemeenten. Zij hebben een kaderstellende, controlerende en toezichthoudende rol. In het DB zitten 3 leden van het AB.

De colleges van B&W worden gecontroleerd door de gemeenteraden van hun eigen gemeente. Ook stellen de 3 gemeenteraden de kaders vast, waarbinnen hun college het beleid uitvoert.

De afspraken over de aansturing van de organisatie zijn vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling (GR) (pdf 665 KB) en het Directiestatuut (pdf 270 KB).

Het BEL-model in beeld weergegeven