Programmabegroting en meerjarenraming

De financiële ontwikkelingen in de programmabegroting vloeien voornamelijk voort uit de kaderbrief. In de kaderbrief zijn alleen autonome ontwikkelingen verwerkt waar de BEL Combinatie geen invloed op heeft.

De begroting bestaat uit: het algemene beleid van de BEL Combinatie, het programmaplan, de financiële ontwikkelingen, de ontwikkelingen gemeentelijke bijdrage voor de BEL-gemeenten en de financiële begroting.