Femke Plat nieuwe directeur BEL Combinatie

Femke Plat neemt het stokje over van de interim-directeur Rob van Eijck die deze functie invult tot 1 september. De directeur van de BEL Combinatie is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de werkorganisatie. Samen met de adjunct-directeur en de teamleiders (het MT) zal Femke Plat leiding gaan geven aan de organisatie en zorgdragen voor de realisatie van de opdrachten vanuit de gemeenten. De 3 kleine en krachtige gemeenten behoren tot de beste gemeenten om in te wonen, mede dankzij de professionele en flexibele ambtelijke organisatie.

Femke Plat was Adjunct Directeur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. Als Adjunct was zij onder andere verantwoordelijk voor de organisatie aansturing en ontwikkeling, bedrijfsvoering en afstemming met partners (2 provincies en 12 gemeenten waaronder Blaricum en Laren). De ervaring van het verder professionaliseren en in beweging brengen van de organisatie en haar medewerkers wil Femke bij de BEL Combinatie gaan inzetten.

Femke Plat - directeur BEL Combinatie

Barbara de Reijke, burgemeester van Blaricum en voorzitter van het BEL-bestuur:

Femke Plat brengt een frisse blik en ervaring binnen een complexe ambtelijke organisatie met zich mee, en we zijn ervan overtuigd dat zij de ideale persoon is om de BEL Combinatie naar de toekomst te leiden. We zien in Femke Plat iemand die zorgt voor heldere verwachtingen en afspraken en die de werkorganisatie verder kan brengen. Iemand die zichtbaar is voor de organisatie en die de samenwerking verder optimaliseert. Wij zijn dan ook verheugd om haar in de BEL Combinatie te verwelkomen.

De BEL Combinatie hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar dienstverlening aan de inwoners en bedrijven van Blaricum, Laren en Eemnes. De ambitie is om een organisatie te zijn die zich snel en flexibel aanpast aan dat wat moet, om kwalitatief goede diensten en producten aan de 3 gemeenten en haar inwoners te leveren. Met de benoeming van Femke Plat verwacht het bestuur van de BEL Combinatie dan ook een belangrijke stap voorwaarts te doen in het realiseren van deze ambities.