Samenstelling BEL-Bestuur

De zes leden van het bestuur van de BEL Combinatie hebben elk een eigen portefeuille, een onderwerp waar zij primair voor verantwoordelijk zijn. De portefeuilles zijn als volgt verdeeld.

Burgemeester Joan de Zwart-Bloch
Joan de Zwart-Bloch: Voorzitter / algemeen bestuurlijke zaken, eerste aanspreekpunt voor algemeen directeur en HRM

Burgemeester Roland van Benthem
Roland van Benthem: Financiën / plv voorzitter

Burgemeester Nanning Mol
Nanning Mol: Organisatieontwikkeling

Wethouder Jan van Midden
Jan van Midden: Informatievoorziening & ICT

Wethouder Anne-Marie Kennis
Anne-Marie Kennis: Communicatie en dienstverlening

René ten Have
René ten Have: Facilitair & Duurzaamheid

Interim directeur Rob van Eijck
Interim directeur Rob van Eijck

 

Algemeen directeur Else Ruizeveld de Winter
Het bestuur wordt ondersteund door de algemeen directeur, Else Ruizeveld de Winter. Zij treedt in de vergaderingen van dit bestuursorgaan als eerste adviseur op. Zij is tevens secretaris van het bestuur. 

De gemeentesecretarissen zijn adviseur van de colleges en wonen de vergaderingen van het BEL bestuur bij.
Peter van Dijk (gemeentesecretaris Blaricum)
Marjolein van den Berg (gemeentesecretaris Eemnes)
Sander van Waveren (gemeentesecretaris Laren)