Samenstelling BEL-Bestuur

De zes leden van het bestuur van de BEL Combinatie hebben elk een eigen portefeuille, een onderwerp waar zij primair voor verantwoordelijk zijn. De portefeuilles zijn als volgt verdeeld.

Burgemeester Nanning Mol
Nanning Mol: voorzitter | algemeen bestuurlijke zaken en organisatieontwikkeling

Burgemeester Joan de Zwart-Bloch
Joan de Zwart-Bloch: HRM | plv voorzitter

Burgemeester Roland van Benthem
Roland van Benthem: financiën

Wethouder Peter Calis
Peter Calis: informatievoorziening & ICT

Wethouder Anne-Marie Kennis
Anne-Marie Kennis: communicatie en dienstverlening

Wethouder Theo Reijn
Theo Reijn: huisvesting

Deze portefeuilleverdeling is op 30 november 2020 door het bestuur vastgesteld.

Algemeen directeur Else Ruizeveld de Winter
Het bestuur wordt ondersteund door de algemeen directeur, Else Ruizeveld de Winter. Zij treedt in de vergaderingen van dit bestuursorgaan als eerste adviseur op. Zij is tevens secretaris van het bestuur. 

De gemeentesecretarissen zijn adviseur van de colleges en wonen de vergaderingen van het BEL bestuur bij.
Peter van Dijk (gemeentesecretaris Blaricum)
Marjolein van den Berg (gemeentesecretaris Eemnes)
Sander van Waveren (gemeentesecretaris Laren)