BEL- bestuur

Het bestuur van de BEL Combinatie bestaat uit de burgemeesters en 1 wethouder van elke gemeente. Het bestuur vergadert in beslotenheid, maar publiceert wel openbare besluitenlijsten.

de leden van het Algemeen Bestuur vergaderen in de raadzaal van Eemnes

Samenstelling BEL-bestuur

Taken BEL-bestuur

Vergaderoverzicht BEL-bestuur

Besluitenlijsten, agenda en vergaderstukken

Wet open overheid (Woo)