BEL-bestuur

Het bestuur van de BEL Combinatie bestaat uit de burgemeesters en 1 wethouder van het college van elke gemeente. Het bestuur vergadert in beslotenheid, maar publiceert wel openbare besluitenlijsten.

de leden van het Algemeen Bestuur vergaderen in de raadzaal van Eemnes

Samenstelling BEL-bestuur

Taken BEL-bestuur

Vergaderschema BEL-bestuur

Besluitenlijsten, agenda en vergaderstukken

Wet open overheid (Woo)