Financiële stukken

De financiële stukken van de BEL Combinatie bestaan uit de Jaarrekening, de Kadernota en de Begroting. Het bestuur van de BEL Combinatie stelt deze financiële stukken vast.

Medewerker zit voor pc aan bureau
Jaarrekeningen
Programmabegroting en meerjarenraming