Verzoek om kwijtschelding

Commentaar

Door het invullen van dit formulier kunt u een verzoek om kwijtschelding indienen. Nadat  u het formulier heeft ondertekend, kunt u het opsturen naar de gemeente. De gemeente gaat na ontvangst van dit formulier bij het Landelijk Inlichtingenbureau na of u voor geautomatiseerde kwijtschelding in aanmerking komt. Mocht dit niet zo zijn, dan sturen wij u een brief toe waarin wij u vragen aanvullende informatie aan te leveren.