Toegankelijkheid

De BEL Combinatie wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Voldoen aan deze standaard maakt onze website gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.belcombinatie.nl.