Vergaderschema Dagelijks Bestuur 2020

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de BEL Combinatie vergadert minimaal eenmaal ter voorbereiding van een vergadering van het Algemeen Bestuur (4 keer in 2019) en meestal vaker.

Openbare besluitenlijst

De vergaderingen van het DB zijn niet openbaar, maar de openbare besluitenlijst wordt wel gepubliceerd na iedere vergadering.