Samenstelling en taken Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur (DB) wordt gevormd door Anne-Marie Kennis (wethouder Blaricum), Roland van Benthem (burgemeester Eemnes) en Nanning Mol (burgemeester Laren).

Leden Dagelijks Bestuur

Anne-Marie Kennis
Bestuurslid
Anne-Marie Kennis


 

Roland van Benthem
Bestuurslid
Roland (R.) van Benthem RA


 

Profielfoto van Nanning Mol met ambtsketen
Voorzitter
Nanning Mol

 

 
Portefeuilleverdeling

  • dhr. Roland van Benthem: Programma Informatievoorziening & ICT en Programma Dienstverlening.
  • mw. Anne-Marie Kennis: Human Resource Management, programma Organisatieontwikkeling en organisatorisch gevolgen van programma Omgevingswet.
  • dhr. Nanning Mol: Algemeen bestuurlijke zaken, Control & Financiën en programma Bedrijfsvoering.

Aan de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur nemen de gemeentesecretarissen van de BEL-gemeenten en de algemeen directeur van de BEL Combinatie als adviseur deel:

  • dhr. Peter van Dijk (waarnemend gemeentesecretaris Blaricum)
  • mw. Anky Griekspoor (waarnemend gemeentesecretaris Eemnes)
  • dhr. Sander van Waveren (interim gemeentesecretaris Laren)
  • mw. Else Ruizeveld de Winter (algemeen directeur van de BEL Combinatie)

    

Taken

Het Dagelijks Bestuur (DB) bereidt alle vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) voor. Ook draagt het DB zorg voor uitvoering van alle AB-besluiten. Verder stuurt en houdt het DB toezicht op alles wat de BEL Combinatie aangaat en door de Directieraad wordt voorbereid en gerealiseerd. Ook is het DB verantwoordelijk voor de controle van op het financieel beheer en de financiële boekhouding van de BEL Combinatie. Zij bereiden de jaarlijkse kadernota/brief, de begroting en het bedrijfsvoeringsbeleid voor. Maar ook de kwartaalrapportages, de jaarrekening en het jaarverslag van de BEL Combinatie. Dit gebeurt voordat het aan het AB ter vaststelling wordt aangeboden.

De vergaderingen van het DB zijn besloten. Wel worden de openbare besluiten van het DB via deze website bekend gemaakt.