Openbare besluitenlijst DB-vergadering 18 december 2017 - VASTGESTELD

Het Dagelijks Bestuur heeft op 12 januari 2018 de openbare besluitenlijst van zijn vergadering van 18 december 2017 definitief vastgesteld. In die vergadering zijn besluiten genomen over de volgende onderwerpen:
* Openbare besluitenlijsten DB-vergaderingen 11 september en 10 november 2017
* Controleprotocol 2017
* Jaarverslag Klachten 2016
* Vergaderschema AB en DB 2018

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Download ‘Openbare besluitenlijst DB-vergadering 18 december 2017 - VASTGESTELD’, pdf, 102kB