Openbare besluitenlijst DB-vergadering 11 september 2017 - VASTGESTELD

Het Dagelijks Bestuur heeft op 18 december 2017 het verslag van zijn vergadering van 11 september 2017 definitief vastgesteld. In die vergadering zijn besluiten genomen over de volgende onderwerpen:
* openbare besluitenlijst DB-vergadering 3 juli 2017;
* uitbesteding ICT-Servicepunt;
* rapportage Archiefinspectie informatiebeheer over 2016;
* langdurige inhuur BEL Combinatie 2018 - 2020;
* LOGA-brieven 4e kwartaal 2016 en 1e kwartaal 2017;
* Sterkte/zwakte-analyse organisatie BEL Combinatie.

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Download ‘Openbare besluitenlijst DB-vergadering 11 september 2017 - VASTGESTELD’, pdf, 177kB