Openbare besluitenlijst DB-vergadering 10 november 2017 - VASTGESTELD

Het Dagelijks Bestuur heeft op 18 december 2017 de openbare besluitenlijst van zijn vergadering van 10 november 2017 definitief vastgesteld. In die vergadering zijn besluiten genomen over de volgende onderwerpen:
* openbare besluitenlijst DB-vergadering 18 oktober 2017;
* Informatieveiligheidsplan 2017 en verder;
* benoemen Functionaris Gegevensbescherming (FGl in kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVGI en in dezelfde persoon in de rol van Chief lnformation Security Officer (ClSO) en in dezelfde persoon beveiligingsfunctionaris GBA en waardedocumenten (reisdocumenten en rijbewijzen);
* aanpassing Directiestatuut.

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Download ‘Openbare besluitenlijst DB-vergadering 10 november 2017 - VASTGESTELD’, pdf, 151kB