DB - Openbare besluitenlijst van de DB-vergadering van 13 april 2016 - vastgesteld

Het Dagelijks Bestuur van de BEL Combinatie heeft in zijn vergadering van 17 juni 2016 de openbare besluitenlijst van zijn vergadering van 13 april 2016 definitief vastgesteld en de besluitenlijst wordt hierbij gepubliceerd. Daarmee zijn de DB-besluiten m.b.t. de volgende onderwerpen definitief geworden:
1. Openbare besluitenlijst DB-vergadering 21 maart 2016;
2. Aanpassing ontwerp-begroting 2017-2020 voor aanbieding aan het Algemeen Bestuur;
3. Eerste kwartaalrapportage BEL Combinatie 2016.

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Download ‘DB - Openbare besluitenlijst van de DB-vergadering van 13 april 2016 - vastgesteld’, pdf, 102kB