Archief 2019

Alleen de definitief vastgestelde openbare besluitenlijsten van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur van de BEL Combinatie worden hier gepubliceerd. Die vaststelling vindt over het algemeen plaats in de eerstvolgende DB-vergadering.