Verslag vergadering Algemeen Bestuur op 20 december 2016 - CONCEPT

Het Algemeen Bestuur (AB) van de GR BEL Combinatie heeft op 20 december vergaderd. Hierbij wordt het verslag van deze AB-vergadering bekend gemaakt. In de eerstvolgende AB-vergadering wordt het verslag nog besproken en definitief vastgesteld.

Indien u vragen heeft over dit AB-verslag dan kunt u contact opnemen met dhr. Marc Roza, directiesecretaris via mailadres marc.roza@belcombinatie.nl

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Download ‘Verslag vergadering Algemeen Bestuur op 20 december 2016 - CONCEPT’, 23 december 2016, pdf, 402kB