Openbare besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur van 20 december 2016 - CONCEPT

Het Algemeen Bestuur (AB) van de GR BEL Combinatie heeft op 20 december besluiten genomen over de volgende onderwerpen, die hierbij worden bekend gemaakt. In de eerstvolgende AB-vergadering wordt deze openbare besluitenlijst nog besproken en definitief vastgesteld.

1. Verslag AB-vergadering 1 november 2016;
2. 3e Kwartaalrapportage BEL Combinatie 2016;
3. Elektronisch vergaderen - Handboeken Vervanging en Kwaliteit;
4. Regeling Individueel Keuze Budget (IKB);
5. AB/DB Vergaderschema 2017.

Indien u vragen heeft over deze openbare besluitenlijst dan kunt u contact opnemen met dhr. Marc Roza, directiesecretaris via mailadres marc.roza@belcombinatie.nl

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Download ‘Openbare besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur van 20 december 2016 - CONCEPT’, 23 december 2016, pdf, 378kB