Agenda openbaar deel vergadering BEL Bestuur d.d. 19 september 2022

Het BEL Bestuur vergadert op maandagmiddag 19 september in het openbaar over de Zomernota 2022 en bijbehorende wijziging van de BEL Begroting 2022. Daarna vergadert het bestuur in beslotenheid verder over andere onderwerpen.

De vergadering vindt plaats vanaf 14 uur in het BEL-kantoor aan de Zuidersingel 1 in Eemnes in commissiekamer 1.27. U wordt verzocht om minimaal 15 minuten van te voren aanwezig te zijn. U kunt zich melden bij de receptie en wordt dan ontvangen door de plv. directiesecretaris, dhr. Marc Roza.

Hierbij worden de agenda en bespreekstukken voor dit openbare deel bekend gemaakt.
Indien u het openbare deel van deze bestuursvergadering wilt bijwonen verzoeken wij u een mail te verzenden naar bestuurssecretariaat@belcombinatie.nl.

De agenda voor dit openbare deel bestaat uit:
1. Opening en vaststelling agenda;
2. Zomernota 2022, incl. begrotingswijziging;
3. Rondvraag en sluiting openbare deel bestuursvergadering.

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Download ‘Agenda openbaar deel vergadering BEL Bestuur d.d. 19 september 2022’, 16 september 2022, pdf, 1MB