Agenda + voorstellen openbare vergadering AB 13 maart 2018

Ten behoeve van de controle van de jaarrekening en jaarverslag 2017 van de BEL Combinatie dient het Algemeen Bestuur het Controleprotocol 2017 vast te stellen. Hiervoor is een korte extra AB-vergadering ingelast op dinsdag 13 maart, met dit voorstel als enige inhoudelijke agendapunt. Deze korte AB-vergadering vindt plaats in het gemeentehuis van Blaricum en start om 12 uur.
De agendabundel van deze vergadering is bijgevoegd. Indien u vragen heeft over deze AB-vergadering dan kunt u contact opnemen met de directiesecretaris, dhr. Marc G.A. Roza - marc.roza@belcombinatie.nl

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Download ‘Agenda + voorstellen openbare vergadering AB 13 maart 2018’, pdf, 722kB