Bestuur BEL Combinatie

Bestuur BEL Combinatie

De BEL Combinatie heeft een Algemeen Bestuur, een Dagelijks Bestuur en een directieraad.

 

Algemeen

De 3 gemeenten hebben afspraken gemaakt over de aansturing van de organisatie.De directiesecretaris spreekt mensen toe

BEL-model

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur (AB) van de BEL Combinatie bestaat uit de colleges van B&W van de 3 gemeenten. De vergaderingen zijn in principe openbaar. Ook de onderliggende voorstellen en genomen besluiten.

de leden van het Algemeen Bestuur vergaderen in de raadzaal van Eemnes

Vergaderschema AB

Samenstelling en taken AB

Besluitenlijsten, agenda en vergaderstukken AB

Jaarrekeningen BEL

 

 

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de BEL Combinatie bestaat uit 1 lid van het college van iedere deelnemer, de voorzitter inbegrepen. Het DB vergadert in beslotenheid, maar publiceert wel openbare besluitenlijsten.

Het dagelijks bestuur, bestaande uit wethouder Anne-Marie Kennis, burgemeester Roland van Benthem en wethouder Peter Calis

Vergaderschema DB

Samenstelling en taken DB

Besluitenlijsten DB