Bestuur BEL Combinatie

Bestuur BEL Combinatie

De BEL Combinatie heeft een Algemeen Bestuur, een Dagelijks Bestuur en een directieraad.

 

Algemeen

De 3 gemeenten hebben afspraken gemaakt over de aansturing van de organisatie.BEL-kantoor van buiten met logo ervoor

BEL-model

BEL-bestuur

Het bestuur van de BEL Combinatie bestaat uit de burgemeesters en 1 wethouder van het college van elke gemeente. Het bestuur vergadert in beslotenheid, maar publiceert wel openbare besluitenlijsten.

de leden van het Algemeen Bestuur vergaderen in de raadzaal van Eemnes

Samenstelling BEL-bestuur

Taken BEL-bestuur

Vergaderschema BEL-bestuur

Besluitenlijsten, agenda en vergaderstukken

 

 

Financiële stukken

De financiële stukken van de BEL Combinatie bestaan uit de Jaarrekening, de Kadernota en de Begroting. Het bestuur van de BEL Combinatie stelt deze financiële stukken vast.

Medewerker zit voor pc aan bureau

Jaarrekeningen