Algemeen Privacybeleid

Het algemeen bestuur van de BEL Combinatie heeft op 17 september 2019 de nota ‘Algemeen Privacybeleid’ vastgesteld.

In de nota (pdf 892 KB) wordt toegelicht op welke manier wordt omgegaan met persoonsgegevens van inwoners, medewerkers en (keten)partners door de BEL Combinatie.

Dit beleid is opgesteld naar aanleiding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 in werking is getreden in de gehele EU. In deze nieuwe privacywet staat dat bedrijven, overheden, vrijwilligers en andere organisaties precies moeten bijhouden welke gegevens ze verzamelen, waarom en hoe lang.