Inkoop en aanbesteding

Bent u of gaat u als ondernemer aan het werk in opdracht van de gemeente Blaricum, Eemnes of Laren of de BEL Combinatie? Dan krijgt u te maken met de inkoopvoorwaarden, zoals vastgelegd in het document ‘Het inkoop- en aanbestedingsbeleid Gooi- en Vechtstreek 2016 – 2021’. Dit inkoopbeleid geeft kaders en regels voor het uitvoeren van inkoop en aanbestedingstrajecten.

Elementen uit het inkoopbeleid

Het inkoopbeleid bestaat uit de volgende elementen.

Inhuur

Voor de inhuur van externe expertise wordt gebruikgemaakt van een aantal raamovereenkomsten (DAS) die Europees zijn aanbesteed. Als niet volgens de raamovereenkomst geworven kan worden, worden de inkoop en aanbestedingsrichtlijnen gevolgd.

Social return

De BEL Combinatie wil maatschappelijk verantwoord handelen. Daarom wordt Social Return on Investments aangemoedigd. Bij sociaal rendement kan gedacht worden aan leerwerkplekken, stagewerkplekken et cetera voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Duurzaamheid

De BEL Combinatie heeft zich verbonden aan de agenda van de Metropoolregio Amsterdam met betrekking tot circulair inkopen. We streven naar tenminste 10% circulair inkopen van producten, goederen en diensten in 2022 en 50% in 2025. Het doel is op termijn een volledig circulaire inkoop.

Innovatie

De BEL Combinatie is een voorstander van innovatie en staat open voor innovatieve voorstellen. Deze kunnen worden ingediend bij de afdeling inkoop, die ervoor zorgt dat dit bij de juiste afdeling terechtkomt. Let op dat uw voorstel als innovatief voorstel herkenbaar is, zodat geen verwarring kan ontstaan met een mogelijke reactie op een uitvraag van de BEL Combinatie.

Facturen

Uw factuur moet aan de factuureisen van de BEL-gemeenten en de BEL Combinatie voldoen. Deze moet voorzien zijn van een ordernummer, anders kan geen betaling plaatsvinden.

Acquisitie niet gewenst

Het heeft geen zin om de BEL-gemeenten en of de BEL Combinatie te benaderen voor acquisitie. Wij doen niets met verzoeken die telefonisch of digitaal bij ons binnenkomen.