Verstrekkingsbeperking (geheimhouding) persoonsgegevens

U kunt bij uw gemeente verzoeken om geheimhouding van de gegevens uit het onderdeel persoonsgegevens van de Basisregistratie Personen (BRP). Geheimhouding heet in de wet BRP ‘verstrekkingsbeperking’