Jaarrekeningen BEL Combinatie

De Jaarrekening blikt terug op het jaar dat achter ons ligt en geeft een inhoudelijke en financiële verantwoording van de voornemens en acties die het bestuur in de begroting heeft opgenomen.

In de Jaarrekening kunt u lezen wat in het voorafgaande jaar is gerealiseerd en wat dat heeft gekost. In de financiële verantwoording kunt u aflezen of we geld hebben overgehouden of dat er meer is besteed dan we hadden afgesproken in de begroting.