Samenstelling en taken Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur (DB) wordt gevormd door Anne-Marie Kennis (wethouder Blaricum), Roland van Benthem (burgemeester Eemnes) en Peter Calis (wethouder Laren). Garmt Kolhorn is voorzitter van de Directieraad en secretaris van het DB.

Leden Dagelijks Bestuur

Anne-Marie Kennis
Bestuurslid
Anne-Marie Kennis


 

Roland van Benthem
Voorzitter
Roland (R.) van Benthem RA


 

Peter Calis
Bestuurslid
Peter Calis

 

 
Portefeuille

  • Roland van Benthem: Algemeen bestuurlijke zaken, programma Informatievoorziening & ICT en programma Dienstverlening.
  • Anne-Marie Kennis: Human Resource Management, programma Organisatieontwikkeling en organisatorisch gevolgen van programma Omgevingswet.
  • Peter Calis: Control & Financiën en programma Bedrijfsvoering.

Aan de vergaderingen van het Dagelijks en Algemeen Bestuur nemen de gemeentesecretarissen van de BEL-gemeenten als adviseur deel:

  • Meryem Kilic-Karaaslan (Blaricum)
  • Else Ruizeveld de Winter (Eemnes)
  • Garmt Kolhorn (Laren)

    

Taken

Het Dagelijks Bestuur (DB) bereidt alle vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) voor. Ook draagt het DB zorg voor uitvoering van alle AB-besluiten. Verder stuurt en houdt het DB toezicht op alles wat de BEL Combinatie aangaat en door de Directieraad wordt voorbereid en gerealiseerd. Ook is het DB verantwoordelijk voor de controle van op het financieel beheer en de financiële boekhouding van de BEL Combinatie. Zij bereiden de jaarlijkse kadernota/brief, de begroting en het bedrijfsvoeringsbeleid voor. Maar ook de kwartaalrapportages, de jaarrekening en het jaarverslag van de BEL Combinatie. Dit gebeurt voordat het aan het AB ter vaststelling wordt aangeboden.

De vergaderingen van het DB zijn besloten. Wel worden de openbare besluiten van het DB via deze website bekend gemaakt.