Agenda openbaar deel vergadering BEL Bestuur d.d. 20 februari 2023

Het BEL Bestuur vergadert op maandagmiddag 20 februari in het openbaar over de 1ste Begrotingswijziging 2023 BEL Combinatie. Daarna vergadert het bestuur in beslotenheid verder over andere onderwerpen.

Indien u het openbare deel van deze bestuursvergadering wilt bijwonen verzoeken wij u een mail te verzenden naar bestuurssecretariaat@belcombinatie.nl.

De vergadering vindt plaats vanaf 12.00 uur in het BEL-kantoor aan de Zuidersingel 1, in Eemnes in commissiekamer 1.27. U wordt verzocht om minimaal 15 minuten van te voren aanwezig te zijn. U kunt zich melden bij de receptie en wordt dan ontvangen door de directiesecretaris, mevrouw M. van der Marel.

Hierbij worden de agenda en bespreekstukken voor dit openbare deel bekend gemaakt.

1. Opening en vaststelling agenda;
2. 1ste Begrotingswijziging 2023 BEL Combinatie (met bijlagen).
3. Rondvraag en sluiting openbare deel bestuursvergadering.