Agenda openbaar deel vergadering BEL Bestuur d.d. 13 juli 2023

Het BEL Bestuur vergadert op donderdagmiddag 13 juli in het openbaar over Begroting BEL Combinatie 2024 definitieve vaststelling en Jaarrekening BEL Combinatie 2022 definitieve vaststelling.

Indien u het openbare deel van deze bestuursvergadering wilt bijwonen verzoeken wij u een mail te verzenden naar directiesecretariaat@belcombinatie.nl.

De vergadering vindt plaats vanaf 14 uur in het BEL-kantoor aan de Zuidersingel 1, in Eemnes in commissiekamer 1.27. U wordt verzocht om minimaal 15 minuten van te voren aanwezig te zijn. U kunt zich melden bij de receptie en wordt dan ontvangen door de directiesecretaris, mevrouw M. van der Marel.

Hierbij worden de agenda en bespreekstukken voor dit openbare deel bekend gemaakt:

1. Opening en vaststelling agenda;
2. Begroting BEL Combinatie 2024 definitieve vaststelling (met bijlagen) met zienswijze gemeente Laren.
3. Jaarrekening BEL Combinatie 2022 definitieve vaststelling (met bijlagen).
4. Rondvraag en sluiting.