Agendabundel openbare deel vergadering van het Bestuur van de BEL Combinatie op 8 juli 2021 vanaf 15:30 uur

Agenda openbare deel vergadering Bestuur BEL Combinatie d.d. 8 juli 2021:
1. Opening openbare deel vergadering en vaststelling agenda
2. Bespreekstukken openbaar
a. Jaarstukken 2020 BEL Combinatie na zienswijze (ter vaststelling - zie toegevoegd bestand voor de vergaderstukken);
b. Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 - 2025 BEL Combinatie na zienswijze (ter vaststelling - zie toegevoegd bestand voor de vergaderstukken);
3. Rondvraag en sluiting openbare deel vergadering

Wilt u deze vergadering bijwonen via MS-Teams. Neemt u dan s.v.p. contact op met directiesecretariaat@belcombinatie.nl en vraagt u naar dhr. Marc Roza, waarnemend directiesecretaris.

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Download ‘Agendabundel openbare deel vergadering van het Bestuur van de BEL Combinatie op 8 juli 2021 vanaf 15:30 uur’, 01 juli 2021, pdf, 10MB