Vergaderschema Algemeen Bestuur 2020

Het Algemeen Bestuur (AB) van de BEL Combinatie vergadert in 2020 zeker 4 keer. Al deze vergaderingen zijn in principe openbaar. De agenda en voorstellen staan ongeveer 1 week voor de vergadering op deze website.

Vergadering bijwonen

Wilt u een openbare AB-vergadering bijwonen? Neem dan per e-mail contact op met de directiesecretaris, dhr. drs. Marc Roza: marc.roza@belcombinatie.nl
Wij houden dan een plaatsje op de publieke tribune voor u vrij. U ontvangt vooraf de agenda en vergadervoorstellen per e-mail.