Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur (AB) van de BEL Combinatie bestaat uit de colleges van B&W van de 3 gemeenten. De vergaderingen zijn in principe openbaar. Ook de onderliggende voorstellen en genomen besluiten.

de leden van het Algemeen Bestuur vergaderen in de raadzaal van Eemnes

Vergaderschema AB

Samenstelling en taken AB

Besluitenlijsten, agenda en vergaderstukken AB

Jaarrekeningen BEL